GEVONDEN:161 programma's

Gedrag: ik doe ertoe!

Doel

Het creëren van een goed samenlevingsklimaat in de klas en daarbuiten en daarmee het voorkómen van antisociaal gedrag bij middelbare scholieren.

Doelgroep

Alle leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot 16 jaar van VMBO gemengde en theoretische leerweg tot en met het VWO.

Aanpak

Gedrag: ik doe ertoe! beslaat twee leerjaren. In elk leerjaar wordt er in twee speciale modules gewerkt aan de bewustwording van het gedrag en attitudeverandering. Elke module kan gespreid over de mentoruren of aaneengesloten in projectvorm worden ingezet. Na twee modules komt het geleerde in verschillende contexten terug tijdens herhalingslessen. De school krijgt ondersteuning bij het inroosteren van het programma. De mentoren krijgen een training waarbij de planning, leerdoelen en aanpak worden behandeld.

De in totaal vier modules zijn: 'gedrag', 'gedrag in de klas', 'gedrag en de publieke sector' en 'gedrag in de wijk'. Digitaal lesmateriaal en activerende werkvormen staan centraal. De leerlingen werken zowel individueel als klassikaal aan de opdrachten, onder andere met behulp van filmpjes. De invulling die leerlingen geven aan de geboden stof zal per niveau verschillen. Dit geldt ook voor de klassikale besprekingen en herhalingslessen. De mentor speelt in op het niveau van zijn leerlingen.

Na de inzet van Gedrag: ik doe ertoe! zijn leerlingen zich bewust van wat hun gedrag betekent voor hun omgeving. Ze zijn in staat te beoordelen welke gedragingen in sociale situaties het leefklimaat positief beïnvloeden en welke een negatieve invloed hebben en maken op grond van dit oordeel bewuste (pro-sociale) keuzes voor hun eigen gedragsrepertoire.

Meer informatie

Website: www.gedrag.codenamefuture.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam
Aanbieders
Codename Future - -Zeestraat 71
2518 AA Den Haag
T. 070-3024770
W. www.codenamefuture.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam